Ziekteverzuim

U als werkgever doet er van alles aan om uw medewerkers optimaal te kunnen laten functioneren. Toch vallen er toch nog helaas mensen uit wegens aanhoudende lichamelijke klachten of stress. U kunt er gelukkig veel aan doen om de medewerkers weer snel aan de slag te laten komen. Natuurlijk Gezond kan u daarbij helpen.

Natuurlijk Gezond helpt mensen om op een natuurlijke manier terug te komen in het arbeidsproces.

Wie komt er in aanmerking voor Natuurlijk Gezond?

Werknemers die de volgende klachten of aandoeningen hebben t.w.:

 • burn- out en stress
 • depressiviteit
 • hoofdpijn en migraine
 • fibromyalgie
 • virusinfecties als Pfeiffer
 • chronisch vermoeidheidssyndroom oftewel ME
 • knie- en enkelklachten
 • rug en schouderklachten
 • tenniselleboog en RSI
 • verzwikkingen en kneuzingen 
 • hyperventilatie
 • astma en bronchitis
 • prikkelbaar darm syndroom (PDS)
 • buikklachten 
 • depressieve klachten
 • lusteloosheid
 • vermoeidheid
 • hoge of lage bloeddruk
 • allergie en eczeem

Helpen vanuit de natuurgeneeskunde
Natuurlijk Gezond werkt vanuit de natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde is een holistische benadering van een ziekte of klacht. Holistisch betekent dat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Daarom wordt binnen de natuurgeneeskunde niet alleen gewerkt aan de symptomen zelf,  maar ook aan de achterliggende oorzaken van een klacht. Daarbij wordt er gebruikt gemaakt van het natuurlijk herstellend vermogen van het lichaam.

Hoe te werk?
In de natuurgeneeskunde wordt gekeken naar de constitutie (genetische aanleg) van de mens. Bij Natuurlijk Gezond Zutphen bekijken we de constitutie via de iris. Bij het eerste gesprek wordt er eerst een irisdiagnose en een uitgebreide anamnese afgenomen. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld speciaal afgestemd op de constitutie van de persoon. In dit plan wordt zowel de mentale belasting als de fysieke belasting bekeken aangevuld met de diverse natuurgeneeskundige behandelmethoden.

De volgende natuurgeneeskundige behandelmethoden kunnen worden ingezet:

 • Irisdiagnose + Uitgebreide Anamnese (intake gesprek)
 • Bowen Techniek 
 • Lifestyle coaching
 • Natuurgeneeskundige gezondheidsadviezen
 • Kruiden/supplementen
 • Airnergy/Active Air Therapie (geactiveerde zuurstof therapie)
 • Eventueel laboratorium onderzoeken (feces/urine)
 • Evaluatie
 • Evaluatie (werkgever of instantie)

Werkwijze:
Bij aanmelding van een werknemer zal er eerst intakegesprek en een anamnese worden afgenomen. Naar aanleiding hiervan zal er een behandelplan worden opgesteld. Op basis van het behandelplan wordt een offerte uitgebracht naar de werkgever of instantie. Na goedkeuring van de offerte kan het behandeltraject gestart worden.

Na afloop van traject is er ruimte voor een evaluatie en wordt bekeken of de begeleiding afgerond kan worden of dat er een vervolg nodig is. De werkgever blijft, indien gewenst, betrokken bij het begeleidingstraject. Bij begeleiding via een re-integratiebedrijf, arbodienst of ziektekostenverzekering zal actieve terugkoppeling plaatsvinden, met daarnaast oog voor het privacy aspect van de cliënt.  De terugkoppeling zal schriftelijk of mondeling naar de werkgever,casemanager of huisarts of arbodienst worden uitgebracht.

Heeft u interesse of wilt u een offerte, stuur dan een Email naar http://www.natuurlijkgezond.eu/cms/contact.html

Ook kunt u telefonisch contact opnemen 0575-513124.