twitter facebook linkedin blogger

Wie is Nicolette 

Ik ben Nicolette Bosveld en werk sinds medio 2009 in mijn praktijk Natuurlijk Gezond. In mijn praktijk behandel ik mensen van jong tot oud met diverse klachten. Het zelfregulerend vermogen van ons lichaam is enorm groot en een mooi instrument om gebruik van te maken, aangevuld met behandelingen of adviezen vanuit de Natuurgeneeskunde. Vanuit deze visie en kennis wil ik ook mensen en kinderen bereiken. Daarom geef ik lezingen, workshop en trainingen scholen, bedrijven en aan belangstellenden.  

Missie

Mijn missie is om mensen met diverse uiteenlopende klachten effectief en pijnloos te helpen op een natuurlijke wijze en hen bewust te maken van hun eigen rol op het gebied van gezondheid en herstel of verlichting. Dit doe ik met behulp van natuurgeneeskundige behandel methodieken en medische apparatuur (APS en Airnergy) en voeding en lifestyle coaching en andere ondersteundende coachings technieken (mindfulness).

Ik heb door mijn eigen persoonlijke ervaring en in mijn werk, gezien en ervaren, dat veel klachten op een effectieve manier te verhelpen of te verzachten zijn met behulp natuurgeneeskundige behandelingen en/of voedings adviezen. Vele mensen heb ik hiermee effectief en blijvend geholpen en zijn mij dankbaar hiervoor ( kijk voor meer info bij referenties).  Vanuit mijn fascinatie voor dit mooie vak leer ik nog steeds dagelijks bij in de praktijk en volg ik nascholingen zodat ik up to date blijf op het gebied van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid.

Ik kom in mijn praktijk ook regelmatig met mensen in contact die vanwege arbeids gerelateerde klachten niet of nauwelijks kunnen werken. Vanuit mijn eigen werkervaring, voor grote en kleinere organisaties, heb ik een heldere kijk en visie hoe ik mensen kan ondersteunen bij uitval of ziekte (burnout- en andere werk gerelateerde klachten). Het mooie hiervan is dat ik vaak sneller en effectiever kan werken. Mensen worden op deze manier bewust van hun eigen rol op het gebied van gezondheid en herstel. Bedrijven en werknemers kan ik ook goed begeleiden ter preventie van ziekte en uitval. Ik bied hiervoor verschillende trajecten aan die men kan volgen van workshops tot vitaliteittrajecten binnen organisaties.

Kwaliteit   

Om goede kwaliteit te kunnen blijven bieden ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging V.B.A.G. Met deze erkenning tot de beroepsvereniging V.B.A.G. worden de meeste consulten (geheel of gedeeltelijk) door de zorgverzekeraars vergoed als men aanvullend verzekerd is.

De kwalificaties en eisen waaraan een VBAG lid moet aan voldoen zijn;

een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG, SKB, CPION of NVAO; bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft.

Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;

het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;

het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ; 

het hebben van een "Verklaring omtrent het Gedrag";

werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens

Registratie's

Natuurlijk Gezond - Nicolette Bosveld is;

aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (voldoe aan alle eisen): nummer 2.080904A

aangesloten bij het RBCZ: nummer 911515R

heeft zorgverlenersnummer/Vektis-AGB-code:  90-036909/ Vektis-praktijkcode:  90-15574 

heeft SCAG Registratienummer  13553

is vermeld in de zorggids, ‘vergelijk en kies’ en in de zorgzoeker.

Diploma's vakinhoudelijk

Medische basis (HBO) diploma

Iriscopie diploma

Bowen Techniek diploma

Mindfulness (MBCT) diploma 

Natuurgeneeskundig therapeut diploma 

APS therapeut diploma 

Airnergy therapie 

 

Tot ziens in mijn praktijk

Met gezonde groet, Nicolette Bosveld