twitter facebook linkedin blogger

Kwaliteit en kwalificaties Natuurlijk Gezond

Omdat ik ben aangesloten bij de VBAG bent u gegarandeerd dat ik  voldoe aan een groot aantal waarborgen. Aan al deze eisen en kwalificaties voldoe ik aan. Dit is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden en dat ik vergoed en erkend ben door de zorgverzekeringen. Alleen bij een geregistreerd therapeut krijgt u vergoeding als u hiervoor verzekerd bent.

De eisen waaraan ik voldoe zijn;

  • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen, SKB, CPION of NVAO;
  • bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
  •  een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
  • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
  • het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ;
  • het hebben van een "Verklaring omtrent het Gedrag";