twitter facebook linkedin blogger

Balans

 uniek programma voor mensen met chronische klachten van pijn en vermoeidheid

Uniek oefenprogramma voor mensen met chronische klachten van onder andere pijn,vermoeidheid, al dan niet gerelateerd aan aandoeningen als bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, lyme en whiplash. Dit integrale programma is gericht op het vinden van een nieuwe balans voor ieder persoonlijk in het eigen dagelijks leven.

Het programma zal plaatsvinden in Fitland te Zutphen onder leiding van Nicolette Bosveld en Louise Lindeman. De trainingen in de fitnesszaal worden gegeven onder deskundige begeleiding van een trainer van Fitland.

Waarom dit programma en wat is het doel?

Wanneer u geconfronteerd wordt met steeds weerkerende klachten van pijn en vermoeidheid, heeft dat veel impact op uw leven. U voelt zich niet goed en u kunt niet meer alles zoals u gewend was of zou willen. Er is disbalans. Het roept om verandering. Maar hoe?

Het programma van Balans richt zich op het vinden van een nieuw evenwicht in diverse opzichten:

- belasting< -> belastbaarheid  

- spanning< -> ontspanning 

- mogen< -> moeten 

- actie< -> rust

- gevoel< -> verstand

Naast een op u persoonlijk afgestemd bewegingsprogramma, krijgt u handvatten aangereikt om anders om te leren gaan met uw klachten en uw eigen situatie te verbeteren. Ook is er gelegenheid ervaringen en tips uit te wisselen met lotgenoten. 

Om deel te nemen aan deze unieke curus is het van groot belang is dat u gemotiveerd bent om actief aan uw klachten te gaan werken.

Individueel

Aanbevolen wordt aan de deelnemers van de cursus om individuele consulten* of behandelingen*, te ondergaan bij Natuurlijk Gezond. De consulten of behandelingen worden samen met u besproken en zullen specifiek op uw klacht worden afgestemd. Deze behandelingen zijn gericht op pijnvermindering of energie verbetering. Deze consulten hebben een extra ondersteunende waarde waardoor u zich beter gaat voelen. U krijgt als deelnemer van deze cursus korting op de reguliere prijs. 

* De consulten of behandelingen zijn niet inbegrepen in de prijs maar worden vaak deels of geheel vergoed bij een aanvullende verzekering. 

Wat kunt u verwachten?

1. 1 x intake gesprek bij Natuurlijk Gezond voor deelname aan de cursus

2. 10 x bijeenkomsten van ca 2 uur onder leiding van Nicolette Bosveld en Louise Lindeman. Hierin wordt gesproken over oorzaak en gevolg van klachten, de beleving ervan en vooral hoe we hiermee om kunnen gaan en verandering tot stand kunnen brengen door middel van simpele Mindfulness oefeningen. Tevens zal er ruimte zijn om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen.

3. Een op u speciaal persoonlijk afgestemd bewegingsprogramma in de sportzaal van Fitland Zutphen**. Dit zal 2x per week plaatsvinden onder begeleiding van een trainer. Het doel van deze trainingen is om op goede manier te leren bewegen, binnen eigen grenzen, waarbij er tevens aandacht is voor houding en persoonlijke conditie.

(** Het lidmaatschap van Fitland zit niet in de prijs inbegrepen)

4. 1 terugkom bijeenkomst na 3 maanden om te evalueren met de groep en gedane kennis op te frissen. 

5. Eventueel bij deze cursus kunt u consulten/behandelingen ondergaan voor een gereduceerd tarief. Normaal kosten de combinatie behandelingen 75,00 euro en voor deelnemers van de cursus 50,00 euro.

De consulten* worden door Nicolette Bosveld, werkzaam als natuurgeneeskundige bij Natuurlijk Gezond te Zutphen uitgevoerd. De consulten bestaan uit behandelingen met o.a. Bowen Techniek (zachte manuele therapie) en APS (microstroom therapie) en Geactiveerde zuurstof therapie, of Therapeutische massage's. Ook voedingsadviezen zullen aan de orde komen. De consulten van Natuurlijk Gezond worden eventueel vergoed bij aanvullende verzekering. Neem contact met ons op voor meer informatie. Of kijk bij vergoedingen

Programma:

Plaats: Natuurlijk Gezond/Fitland, Dreef 10, in Zutphen

Therapeuten: Nicolette Bosveld - Louise Lindeman

Aantal personen: Minimaal 8 maximaal 12 personen

Start cursus: eind 2015 (data volgt)

Duur: ca 3 maanden en een terugkombijeenkomst na 3 maanden. 

Kosten: € 400,00 * totaal excl. lidmaatschap Fitland

Deze cursus kan financieel gunstig uitvallen voor u omdat u chronisch pijn heeft of onder behandeling bent van een arts. Om in aanmerking te komen voor vergoedinging is een klachtindicatie belangrik. Uw vergoeding is afhankelijk bij wie u verzekerd bent en of u aanvullend bent verzekerd voor alternatieve geneeswijzen.

Rekenvoorbeeld  

voorbeeld 1                                                                        

Totale cursus                     400,00 euro          

Intake gesprek                     75,00 euro *        

Aanvullende consulten         00,00 euro* -/-                                                                      

                                           -----------------                                                  

Uw eigen kosten             325,00 euro*                                                  

         

 *Zie polisvoorwaarden zorgverzekering, vergoeding bij aanvullende verzekering categorie alternatieve geneeswijzen, Natuurlijk Gezond is lid van de VBAG beroepsgroep. Voor meer informatie over vergoedingen kijk hier of neem contact op met info@natuurlijkgezond.eu