twitter facebook linkedin blogger

Ziek thuis en nu?

Bent u burnout, depressief of vermoeid? Of heeft u last van stress of andere klachten en dreigt u thuis te komen te zitten? Dan is het zaak om dit zo snel mogelijk met uw werkgever of instantie te overleggen. Wellicht zijn zij bereid u te helpen waar nodig is. Misschien kan uw werkgever of instantie een behandeltraject voor u (gedeeltelijk) vergoeden. Natuurlijk Gezond werkt samen met bedrijven en instanties om mensen weer op een natuurlijke manier terug in het arbeidsproces te krijgen.

Natuurlijk Gezond kan u wellicht helpen als u thuis zit vanwege:

 • burnout en stress
 • depressiviteit
 • hoofdpijn en migraine
 • hyperventilatie
 • astma en bronchitis
 • fibromyalgie
 • rug- en nekklachten
 • knie- en enkelklachten
 • tenniselleboog en RSI
 • verzwikkingen en kneuzingen 
 • virusinfecties als Pfeiffer
 • chronisch vermoeidheidssyndroom oftewel ME
 • prikkelbaar darm syndroom (PDS)
 • buikklachten 
 • depressieve klachten
 • lusteloosheid
 • vermoeidheid
 • hoge of lage bloeddruk
 • allergie en eczeem

Helpen vanuit de natuurgeneeskunde
Natuurlijk Gezond werkt vanuit de natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde is een holistische benadering van een ziekte of klacht. Holistisch betekent dat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Daarom wordt binnen de natuurgeneeskunde niet alleen gewerkt aan de symptomen zelf,  maar ook aan de achterliggende oorzaken van een klacht. Daarbij wordt er gebruikt gemaakt van het natuurlijk herstellend vermogen van het lichaam.

Hoe te werk?
In de natuurgeneeskunde wordt gekeken naar de constitutie (genetische aanleg) van de mens. Bij Natuurlijk Gezond Zutphen bekijken we de constitutie via de iris. Bij het eerste gesprek wordt er eerst een irisdiagnose en een uitgebreide anamnese afgenomen. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld speciaal afgestemd op de constitutie van de persoon. In dit plan wordt zowel de mentale belasting als de fysieke belasting bekeken aangevuld met de diverse natuurgeneeskundige behandelmethoden.

De volgende natuurgeneeskundige behandelmethoden kunnen worden ingezet:

 • Irisdiagnose + Uitgebreide Anamnese (intake gesprek)
 • Bowen Techniek 
 • Lifestyle coaching
 • Natuurgeneeskundige gezondheidsadviezen
 • Kruiden/supplementen
 • Airnergy Therapie
 • Eventueel laboratorium onderzoeken (feces/urine)
 • Evaluatie
 • Evaluatie (werkgever of instantie)

Werkgever of instantie:

Wellicht krijgt u de kosten voor een behandeltraject via uw zorgverzekering vergoed, maar u kunt ook voorstellen of uw werkgever of instantie de kosten van een traject vergoeden. Er zal dan eerst intakegesprek en een anamnese worden afgenomen.  Naar aanleiding hiervan zal er een behandelplan worden opgesteld. Op basis van het behandelplan wordt een offerte uitgebracht naar de werkgever of instantie. Na goedkeuring kan het behandeltraject gestart worden.

Na afloop van traject is er ruimte voor een evaluatie en wordt bekeken of de begeleiding afgerond kan worden of dat er een vervolg nodig is. De werkgever blijft, indien gewenst, betrokken bij het begeleidingstraject. Bij begeleiding via een re-integratiebedrijf, arbodienst of ziektekostenverzekering zal actieve terugkoppeling plaatsvinden, met daarnaast oog voor het privacy aspect van de cliënt.  De terugkoppeling zal schriftelijk of mondeling naar de werkgever,casemanager of huisarts of arbodienst worden uitgebracht.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een Email naar info@natuurlijkgezond.eu

Ook kunt u telefonisch contact opnemen 0575-513124.